Ja nechcem teba a ty ma

Aha, aha, aha ...
Aha, aha, aha ...

o to dneska s tebou je, aha,
o sa to len s nami deje, aha,
u to nie je to, o pred tm, aha,
som znuden tebou, ty mnou,
tak prosm, nerob z toho show.

Ja nechcem teba a ty ma,
ja nechcem teba a ty ma,
ja nechcem teba a ty ma,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da,
da, da, da, da, da, da.

Ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da.

Da, da, da, da, da, da, da, da, da.

Ja nechcem teba a ty ma, aha,
ja nechcem teba a ty ma, aha,
ja nechcem teba a ty ma, aha.

Nerobme o nechceme, aha,
u nm to ani nejde, aha,
lstie lsky opadlo, aha,
tak prosm nehraj divadlo,
prosm nehraj divadlo.

Ja nechcem teba a ty ma, aha,
ja nechcem teba a ty ma, aha,
ja nechcem teba a ty ma, aha,
Ja nechcem teba a ty ma, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da,
da, da, da, da, da, da.

Ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da,
da, da, da, da, da, da.

Ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da,
ja nechcem teba a ty ma, da, da, da.


  sp


2005website by "Kari"