Počítač

Počítač ti ukáže cestu,
počítač ti vyráta plat,
počítač ti určí nevestu,
počítač nikdy nedostane mat.

Na všetko je program a na všetko plán,
nič nemôžeš robiť celkom sám.

Počítač ťa vyradí hravo,
počítač je aj rakiet pán,
počítač má na všetko právo,
počítač nevidí tiecť krv z rán.

Na všetko je program a na všetko plán,
nič nemôžeš robiť celkom sám.

Nemôžeš lenivieť, nemôžeš chcieť,
nemôžeš myslieť, nemôžeš bdieť,
nemôžeš plakať, nemôžeš sa smiať,
nemôžeš skákať, ani pauzu si dať.

Na všetko je program a na všetko plán,
nič nemôžeš robiť celkom sám.

Počítač ti ukáže cestu,
počítač ti vyráta plat,
počítač ti určí nevestu,
počítač nikdy nedostane mat.

Na všetko je program a na všetko plán,
nič nemôžeš robiť celkom sám.
Na všetko je program a na všetko plán,
nič nemôžeš robiť celkom sám.


  späť


© 2005website by "Karči"