Problém čas

Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.

Každý sa dnes niekam rýchlo ženie,
možno domov, možno k inej žene,
v chvate, v behu prežije tak celý deň
a to isté ho čaká zajtra aj o týždeň.

Problém čas, problém čas,
ten raz celkom zničí nás,
problém čas, problém čas,
nenávidím absolútne problém čas.

Každá sekunda má cenu zlata,
preto každý stále rýchlo chváta,
ponáhľam sa, nemám čas vždy hovorí
a týmto slovám celý život podrobí.

Problém čas, problém čas,
ten raz celkom zničí nás,
problém čas, problém čas,
nenávidím absolútne problém čas.

Je to súboj nervov,
snáď ho stihnem včas,
bojujem však s vervou,
aj tak som prehral zas.

Problém čas, problém čas,
pomaly už zničil nás,
problém čas, problém čas,
snáď dospievať to stihnem ešte včas.

Problém čas, problém čas, problém čas,
problém, problém, problém, problééém ...
čas, čas, čas, čas.


  späť


© 2005website by "Karči"