Skladník chcel byť vládca

Chcel by som byť vládca, vládca, vládca.

Chcel by som byť cárom, cárom všemocným,
zatiaľ som len málom, skladníkom pomocným.
Chcel by som byť cárom, cárom všemocným,
zatiaľ som len málom, skladníkom pomocným.

Cárom byť, cárom byť, cárom byť,
cárom byť, cárom byť, cárom byť.

Chcel by som byť kráľom a poddaných mať,
všetkým ľuďom vládnuť, zlato, striebro mať.
Chcel by som byť kráľom a poddaných mať,
všetkým ľuďom vládnuť, zlato, striebro mať.

Kráľom byť, kráľom byť, kráľom byť,
kráľom byť, kráľom byť, kráľom byť,

Skladník chcel byť vládca, teraz sa zobudil,
tak svoj vstup do paláca, zas o deň odložil.
Skladník chcel byť vládca, teraz sa zobudil,
tak svoj vstup do paláca, zas o deň odložil.

Cárom byť, vládcom byť, vládcom byť,
vládcom byť, vládcom byť, vládcom byť.


  späť


© 2005website by "Karči"