Blbosť

Kážu, že máme byť pokorní
a že nemáme odvrávať,
že zlo odplácať máme dobrom
a peniaze im venovať.

Tak toto blbosť je a ja
im vôbec neverím a ja
im na toto nenaletím.

Vravia, že Boh nám všetko vráti,
že modlitba nám pomôže,
že bez viery nás boh zatratí
a že nás diabol premôže.


  späť


© 2005website by "Karči"