Kde ste boli ?

Každý, je dnes hrdina,
a Stalinova obeť,
každý, červených preklína,
a tlačí, tlačí sa hore.

Kde ste boli keď sa blýskalo,
kde ste boli keď hrmelo,
kde ste boli keď sa blýskalo,
kde ste boli a kam chcete ísť, kam chcete ísť ?

Každý, je dnes hrdina,
a Stalinova obeť,
každý, červených preklína,
a tlačí, tlačí sa do neba.

Kde ste boli ( kokoti ) keď sa blýskalo,
kde ste boli keď hrmelo,
kde ste boli ( kokoti ) keď sa blýskalo,
kde ste boli a kam chcete ísť, kam chcete ísť ?

Kam chcete ísť, kam chcete ísť,
kam chcete ísť, kam chcete ísť ... kam ?


  späť

© 2005website by "Karči"