Ľudia v pohybe

Ľudia sú dnes v pohybe,
za lepším životom,
všetci sa chcú dobre mať,
hneď teraz a nie potom.

Utekajú z Afriky
a odchádzajú z Ázie,
chcú ísť Ameriky,
kde sa perfektne žije.

Keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať !
... raz, dva, tri, štyri.

Ľudia sú dnes v pohybe,
za lepším životom,
nechcú žiť v chudobe,
za ostnatým plotom.

Hrnú sa do Európy,
ale je ich tu už dosť,
niekto ich v tom podporuje,
iného však chytá zlosť.

Keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať !
... raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem.

Ľudia sú dnes v pohybe,
za lepším životom,
všetci sa chcú dobre mať,
hneď teraz a nie potom, nie potom, nie potom.

Keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať,
keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať !
... raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem.
... raz, dva, tri, štyri.


  späť


© 2005website by "Karči"