Na predaj

Kradnú nám oči, kradnú nám uši,
kradnú nám celý svet.
Kde sa tu nabrali, sami sa pozvali,
na všetko majú odpoveď.
Zvyknutí, že dostanú, všetko to čo chcú,
so zemou zrovnajú aj teba.

Kážu nám vodu, sami víno slopú,
na perách med a v srdci jed.
Sami sa vybrali, sami sa spýtali,
sami si dali odpoveď.
Zvyknutí, že na predaj je všetko, to čo chcú,
skúšajú to aj na teba.

Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !

Kradnú nám oči, kradnú uši,
kradnú nám celý svet.
Rovnaké výzory, rovnaké názory,
plné rovnakých viet.
Zvyknutí, že celý svet im leží pri nohách,
keď nie si s nimi, tak si proti.

Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ... ( my nie sme ) !
Tovar na predaj ...


  späť


© 2005website by "Karči"