Nič

Je to zlé a je to dobré,
je to správne alebo nie,
nikto nevie !
Je to zlé a je to dobré,
je to správne alebo nie,
nikto nevie !
Je to čerstvé, je to staré,
je to verné, či nestále,
nikto nevie !

Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič !
Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič, nič, nič !

Je to smutné, či veselé,
je to v móde alebo nie,
nikto nevie !
Je to zdravé, je to choré,
ideme dolu, či hore,
nikto nevie !

Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič !
Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič, nič, nič !

Je to falošné, či pravé,
je to v práve alebo nie,
nikto nevie !
Je to drahé, je to lacné,
je to škaredé, či krásne,
nikto nevie !

Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič !
Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič, nič, nič !

Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič !
Ja to neviem, ty to nevieš,
nikto nevie nič, nič, nič !


  späť


© 2005website by "Karči"