Súčasť stroja

Stále si pamätám na svoj prvý deň v škole,
s plačom som utekal, ale chytili ma dole.
Školy sú väznice a učitelia v nich strážia,
deptajú a trestajú a na tom sa bavia.

Slobodu ti berú, keď si mladý ( mladý ),
nesmieš robiť to, čo ťa baví.
Chcú ťa spraviť súčasťou stroja,
robiť smieš len, čo ti dovolia.

Spomínam si aj na svoj prvý deň na vojne,
myslel som si, vydržím to aj ja pokojne.
Dva roky bez zmyslu boli ale príliš veľa,
ak vybočíš z radu, hneď na teba niekto strieľa.

Slobodu ti berú, keď si mladý ( mladý ),
nesmieš robiť to, čo ťa baví.
Chcú ťa spraviť súčasťou stroja,
robiť smieš len, čo ti dovolia.

Ja nechcem byť súčasťou stroja ... Nechcem !
Ja nechcem byť súčasťou stroja ... Nechcem !
Ja nechcem byť súčasťou stroja ... Nechcem !
Ja nechcem byť súčasťou stroja ... Nechcem !

Slobodu ti berú, keď si mladý ( mladý ),
nesmieš robiť to, čo ťa baví.
Chcú ťa spraviť súčasťou stroja,
robiť smieš len, čo ti dovolia,
robiť smieš len, čo ti dovolia,
robiť smieš len, čo ti dovolia.


  späť

© 2005website by "Karči"